Воєнна організація держави: проблеми становлення та розвитку, термінологічний аспект

Автор(и)

  • H. V. Yefimov Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат наук з державного управління, провідний науковий співробітник НЦСВ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.6.2012.221-227

Ключові слова:

поняття, категорія, термін, визначення, Воєнна організація держави, сектор безпеки, військові формування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем забезпечення національної безпеки України, яка багато в чому залежить від чіткого визначення категорійно-понятійного апарату, який регламентує діяльність державних структур у цій сфері, сутності та функцій Воєнної організації держави, сектора безпеки, їх складу, структури й основних завдань при забезпеченні обороноздатності та суверенності країни.

Посилання

Говоруха В.В. До питання визначення функцій воєнної організації держави / В.В. Говоруха, Ю.П. Бабков // Наука і оборона. − 2001. − № 2. − С. 14-19.

Гриненко О. Проблеми формування цивільно-військових відносин в Україні / О. Гриненко, М. Дєнєжкін // Наука і оборона. − № 2 .− 2002. − С. 36-40.

Горовенко В. Проблеми визначення складу Воєнної організації держави та планування її розвитку / В. Горовенко, М. Лобко // Наука і оборона. − 2008. − № 1. − С. 8-12.

Гриценко А. Про функції Воєнної організації держави / А. Гриценко, Г. Перепелиця // Наука і оборона. − 1999. − № 1.− С. 28-33.

Нечхаєв С. Погляди на зміст і структуру Концепції розвитку Воєнної організації держави / С. Нечхаев // Наука і оборона. − 2007. − № 3. − С. 23-27.

Поляков Л. Воєнна організація держави і сектор безпеки: актуальні питання інституціалізації та розвитку / Л. Поляков, В. Корендович, І. Рудницький // Наука і оборона. − 2008. − № 1. − С. 3-7.

Семенченко А. Стратегічне планування у сфері оборони: методичні та практичні аспекти / А. Семенченко, О. Косогов // Наука і оборона. − № 2. − 2005. − С. 3-6.

Телелим В. Деякі міркування щодо визначення категорій „воєнна організація держави” та „військове формування” / В. Телелим // Наука і оборона. − 2007. − № 4. − С. 7-9.

Шамрай В. Державне управління військовими формуваннями воєнної організації: стан та тенденції розвитку в сучасній Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. управління: спец. 25.00.03 «Теорія та історія державного управління» / В. Шамрай. − К., 1999. − 35 с.

Лукава Г. Категории военного искусства / Г. Лукава // Военная мысль. − 1973. − № 7. − С. 15-23.

Калашник В. С. Тлумачний словник української мови. – Харків: Прапор, 2004. – 992 с.

Конституція України: Закон Верховної Ради України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] / Документи видавця (Верховна Рада України, 1996 р.) / Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Печуров С. О некоторых аспектах военных реформ в зарубежных странах / С. Печуров // Зарубежное военное обозрение. − 2004. − № 2. − С. 4-9.

Николаев А.И. Оборона России [Текст] / А.И. Николаев. − М.: Военная политология, 2003. − 356 с.

Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс]: Закон України № 964/2003 від 19.06.2003 р. // Режим доступу: www.infodisk.com.ua.

Про Стратегію національної безпеки України [Електронний ресурс]: Указ Президента України № 105/2007 від 12.02.2007 р. // Режим доступу: www.infodisk.com.ua.

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави [Електронний ресурс]: Закон України № 975/2003 від 19.06.2003 р. // Режим доступу: www.infodisk.com.ua.

Про правовий режим надзвичайного стану [Електронний ресурс]: Закон України № 1550/2000 від 16.03.2000 р. // Режим доступу: www.infodisk.com.ua.

Про правовий режим воєнного стану [Електронний ресурс]: Закон України № 1647/2000 від 06.04.2000 р. // Режим доступу: www.infodisk.com.ua.

Воєнна доктрина України [Електронний ресурс]: Указ Президента України № 648/2004 від 15.06.2004 р. // Режим доступу: www.infodisk.com.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-04

Як цитувати

Yefimov, H. V. (2012). Воєнна організація держави: проблеми становлення та розвитку, термінологічний аспект. Військово-технічний збірник, (6), 221–227. https://doi.org/10.33577/2312-4458.6.2012.221-227

Номер

Розділ

ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ