Вплив температур заряду патрона та повітря на кінематичні параметри руху кулі, випущеної з СВД

Автор(и)

  • P. P. Tkachuck Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, доктор історичних наук, професор, начальник Академії, Ukraine
  • L. D. Velychko Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри інженерної механіки (ОТІВ), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0191-4843
  • I. V. Horchynskyi Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, начальник факультету підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8133-8174

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.20.2019.42-47

Ключові слова:

зовнішня балістика куль, температури повітря та заряду патрона, бічний вітер, СВД

Анотація

У роботі досліджується вплив температур повітря та заряду патрона на кінематичні параметри руху кулі в повітрі. Встановлено, що збільшення температур заряду патрона або повітря сприяють значному зростанню дальності лету кулі, незначному збільшенню її швидкості та тривалості руху. Переважно температури повітря та заряду не є однаковими, тому вивчався вплив зміни температури тільки повітря або тільки заряду на динаміку руху кулі. Встановлено: величина температури заряду патрона, переважаючи температуру повітря, впливає на кінематичні параметри руху кулі при стрільбі на віддаль до 600 метрів; при стрільбі на віддаль 700-900 метрів впливи температур заряду і повітря на рух кулі майже тотожні; при стрільбі на віддаль більшу 900 метрів переважаючим впливом на кінематику руху кулі стає температура повітря. Якщо температури заряду патрона і повітря однакові та більші 15 °С, то теоретична дальність лету кулі більша від величин, наведених у таблицях стрільб. Різниця між ними зростає при збільшенні віддалі, на яку ведеться стрільба. Так,при температурі 35 °С вона досягає 10%. При зменшенні температури заряду і повітря від 15 °С координата точки обнуління траєкторії руху кулі, визначеної теоретичним методом, буде менша від наведеної в таблицях стрільб та абсолютне значення різниці між ними зростає. Аналізуючи значення величин бічного зміщення кулі під дією бічного вітру при зміні температури повітря, можна стверджувати, що зростання/зменшення величини температури повітря суттєво збільшує/зменшує дальність лету кулі, однак величини її бічного зміщення незначно відрізняються від величин вказаних при температурі повітря 15 °С. Розбіжність між теоретичними значеннями бічного зміщення кулі та наведеними в таблицях стрільб стає суттєвою, якщо стрільба ведеться на віддаль більшу 900 метрів. Проте проведені теоретичні дослідження дозволяють стверджувати, що значення бічних зміщень кулі, наведених в таблицях стрільб для віддалей більших 900 метрів, викликають сумнів.

Посилання

Настанова зі стрілецької справи 7,62-мм снайперська гвинтівка Драгунова (СГД). – Київ, 2006. – 90 с.

B. Zygmunt Theoretical and experimental research of supersonic missile ballistics / B. Zygmunt, K. Motyl, B. Machowski, M. Makowski, E. Olejniczak and T. Rasztabiga. – Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, 2015, Vol. 63, No.I. – P. 229-233.

Грабчак В.І. Аналіз існуючих та перспективних методів визначення сили опору повітря руху снарядів / В.І. Грабчак, С.В. Бондаренко. – Львів: НАСВ. – 2013. – Вип. 2.(9). – С. 13–19.

Дмитриевский А.А. Внешняя баллистика: учебник для студентов вузов / А.А. Дмитриевский, Л.Н. Лысенко. – М.: Машиностроение, 2005. – 608 с.

Cech V. Problem of the reference height of the projectile trajectory as a reduced meteo-ballistic weighting factor / V. Cech, L. Jedlicka, J. Jevicky. – Defence Technology. – 2014. – №10. – P. 131–140.

Ke Liang Optimal design of the aerodynamic parameters for a supersonic two-dimensional guided artillery projectile / Ke Liang, Zheng Huang, Jing-min Zhang. – Defence Technology. – 2017. – №13. – P. 206–211.

Albertas Pincevičius External ballistics task modeling features / Albertas Pincevičius, Vaclovas Jonevičius, Romualdas Baušys. – Aviation, 2011, 15(4). – P. 112–116.

Ткачук П.П., Величко Л.Д., Горчинський І.В. Вплив вітру на зовнішню балістику кулі, випущеної із СВД. Військово-технічний збірник. – Випуск №19. – Львів: НАСВ, 2018. – C. 43–49.

Клим М.М., Якібчук П.М. Молекулярна фізика. Навчальний посібник. – Львів: Львівський державний університет імені Івана Франка. 2003. – 544 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-28

Як цитувати

Tkachuck, P. P., Velychko, L. D., & Horchynskyi, I. V. (2019). Вплив температур заряду патрона та повітря на кінематичні параметри руху кулі, випущеної з СВД. Військово-технічний збірник, (20), 42–47. https://doi.org/10.33577/2312-4458.20.2019.42-47

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ