DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.5.2011.136-139

Регресійна модель оцінки величини межі витривалості зразка ОВТ під дією несприятливих чинників

S. I. Zaderienko, D. E. Haustov

Анотація


У роботі на основі аналізу досліджень Баушингера і Гріфітса представлена теоретико-емпірична композиція, що зв'язує за допомогою певної функціональної залежності несприятливі чинники різної природи, які діють на одиницю озброєння, військової техніки (ОВТ). Ця математична модель дозволяє, виходячи з особливостей поля несприятливих чинників, прогнозувати циклічну довговічність зразка ОВТ.

Ключові слова


озброєння і військова техніка; циклічна довговічність ОВТ; несприятливі чинники

Повний текст:

PDF

Посилання


Перспективи розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ: Збірка тез доповідей Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. 28-29 квітня 2009 р. – Львів: ЛІСВ, 2009. – 300 с.

Перспективи розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ: Збірка тез доповідей Третьої Всеукраїнської науково–практичної конференції. 13-14 квітня 2010 р. – Львів: АСВ, 2010. – 310 с.

Бернштейн М.Л., Займовский В.А. Механические свойства металлов. – М.: Металлургия, 1979. – 495 с.

Партон В.З. Механика упругопластического разрушения. 2-е изд., перераб. и доп. / В.З. Партон, Е.М. Морозов. – М.: Наука, 1985. – 504 с.

Столяров В.В. Эффект Баушингера в ультрамелкозернистых металлах // Вестник научно-технического развития. – 2009. – №3(19). – С. 52-57.

Дегтярев М.В., Воронова Л.М., Чащухина Т.И. Влияние структуры железа и стали, созданной при большой пластической деформации, на кинетику превращений при нагреве // Металлы. – 2003. – №3.– С. 53-61.

Маслов Б., Шатило Л. Розподіл напружень біля кінця тріщини у матеріалі з мікропошкодженнями // Вісник Львівського університету, Сер. прикл. матем. та інформ. – 2005. – Вип. 10. – C. 122-126.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 S. I. Zaderienko, D. E. Haustov

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.