DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.4.2011.38-42

Автоматична система реального часу для візуалізації і прогнозування траєкторії куль-зондів

V. I. Chygin, V. P. Danylovych, V. D. Smychok, O. M. Burnayev

Анотація


Вперше створено і випробувано систему тримірної візуалізації (нижче - СТВ) траєкторії польоту метеорологічних куль-радіозондів в реальному часі для підвищення безпеки польотів військової та цивільної авіації. Основою СТВ є модернізація існуючої РЛС з використанням комп’ютерних технологій. Показано, що роздільна здатність вимірювання висоти кулі-зонда за допомогою СТВ складає 6 м, тоді як існуючі метеорологічні РЛС забезпечують 160 м. СТВ дозволяє встановити відстань до кулі-зонда з точністю до 10 м на дистанції до 300 км. Експериментальні і теоретичні дослідження за допомогою СТВ та існуючої РЛС залежностей параметрів польоту радіозонда у вільній атмосфері від вертикального розподілу параметрів атмосфери проводились в широких діапазонах. Так, вертикальна і горизонтальна складові швидкості піднімання змінювались у межах 0-400 м/хв, вертикальна кутова складова напрямку руху - 0-90 0, горизонтальна - 0-3600. При цьому тиск атмосфери змінювався від приземного 1014 ГПа до 1 ГПа на висоті 32 км, температура повітря - від +31 до -75С, відносна вологість - від 5 до 100 %, напрямок вітру - 0-360 0, швидкість вітру - від 0 до 68 м/с.

Ключові слова


безпека польоту; метеорологічний радіозонд; еквівалент вибуху; прогноз знесення; траєкторія польоту

Повний текст:

PDF

Посилання


Чигінь В.І., Данилович В.П., Смичок В.Д., Бурнаєв О.М. Автоматична система реального часу для інформування про наявність і прогнозовану траєкторію аерологічних непілотованих куль-зондів / В.І. Чигінь, В.П. Данилович, В.Д. Смичок, О.М. Бурнаєв // Перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ: Збірка наукових доповідей ІІІ всеукраїнської науково-технічної конференції, Львів, 13- 14 квітня 2010 р. – С. 169.

Смичок В.Д., Бурнаєв О.М. Проблеми числового диференціювання зашумлених даних аерологічних радіолокаційних вимірювань / В.Д. Смичок, О.М. Бурнаєв. // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія фізична. – 2003. Випуск 36. – С. 206-219.

Бурнаєв О.М., Смичок В.Д. Програмно-апаратні засоби дистанційного зондування атмосфери. Інженерія агропромислового виробництва / О.М. Бурнаєв, В.Д. Смичок // Вчені факультету механіки та енергетики виробництв. – 2008. – Випуск 2. – С. 96-98.

Смичок В.Д., Бурнаев О.М. Комплекс исследовательского оборудования для аэрологического зондирования атмосферы / В.Д. Смичок, О.М. Бурнаев // Научный вестник Украинского университета в Москве – 2003. – Том 4. – С. 494-507.

Данилович В.П., Смичок В.Д. Прогнозування грозонебезпечних явищ на основі імовірнісних моделей процесу пасивної реєстрації та пеленгації блискавок / В.П. Данилович, В.Д. Смичок // Вісник Львівського національ-ного університету імені Івана Франка. Серія теоретична електротехніка. – 2009. Випуск 60. – С. 78-83.

Лозинський А., Мороз В., Паранчук Я. Розв’язування задач з електромеханіки в середовищах пакетів MathCAD і MATHLA / А. Лозинський, В. Мороз, Я. Паранчук; Державний університет «Львівська політехніка» – Львів.: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – 166 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 V. I. Chygin, V. P. Danylovych, V. D. Smychok, O. M. Burnayev

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.