Оцінка впливу діагностичного забезпечення на надійність радіоелектронних систем

Автор(и)

  • Євген Рижов Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0132-3931
  • Лев Сакович Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" імені Ігоря Сікорського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8257-7086
  • Сергій Глухов Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4918-3739
  • Юрій Настишин Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7521-3906

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.24.2021.3-8

Ключові слова:

радіоелектронні системи, діагностичне забезпечення, надійність

Анотація

У теперішній час зберігається тенденція цифрової обробки інформації в радіоелектронних системах озброєння та військової техніки. Впроваджуються програмно-керовані засоби зв’язку. Це потребує нових підходів при їх діагностуванні під час поточного ремонту, які суттєво відрізняються від процесу пошуку дефектів в аналогових засобах.

Особлива увага приділяється впровадженню сучасних досягнень в галузі технічної діагностики і метрології. Розглядається можливість використання спеціальних методів оцінки технічного стану цифрових пристроїв (енергостатичний, енергодинамічний, електромагнітний) як окремо, так і комплексно. Це незначно збільшує середній час відновлення, але суттєво впливає на досягнення необхідного значення комплексного показника надійності виробу – його коефіцієнта готовності.

Вперше розглядається можливість відношення радіоелектронних систем до класу "абсолютно надійних" за рахунок особливостей метрологічного і діагностичного забезпечення. Досліджено вплив керованих змінних на значення коефіцієнта готовності виробу. Залежно від умов функціонування ремонтного органу обґрунтовано припустимі значення до кваліфікації фахівців (середній час виконання перевірки і усунення несправності), а також до метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки.

За результатами досліджень запропоновано алгоритм забезпечення необхідних значень показників надійності виробів як під час їх проектування, так і при експлуатації та відновленні працездатності у військових умовах. Показано, що найбільший вплив на значення показників надійності виробів здійснює підготовка фахівців ремонтного органу, їх вміння в повному обсязі використовувати можливості сучасних засобів вимірювальної техніки.

В статті розглянуто можливість використання методів діагностування цифрових радіоелектронних  систем і приведено оцінку якості діагностичного забезпечення на надійність систем в цілому.

Посилання

Острейковский В.А. Теория надежности. Москва: Высшая школа, 2003. 463 с.

Половко А.М, Гуров С.В. Основы теории надежности. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2006. 704 с.

Ксёнз С.П., Волынский А.А., Климентов В. И. Теоретические и прикладные задачи диагностирования средств связи и автоматизации. Ленинград: ВАС, 1990. 336 с.

Ксенз С.П., Полжаржицкий Н.И., Алексеев С. П., Минеев В. В. Борьба с диагностическими ошибками при техническом обслуживании и ремонте систем управления связи и навигации. Санкт-Петербург. ВАС, 2006. 240 с.

Кононов В.Б., Водолажко О. В., Коваль О. В. Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО. Харків: ХНУПС, 2017. 288 с.

Volodymyr Kononov, Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych. (2017), Dependence of parametrs of repaire of military communication means on the quality of metrological support. Advanced Information Systems. Vol. 2, № 1, pp. 91-95. DOI: http//doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.17.

Sakovych L., Ryzhov Ye., Sobolev A. Method of time distribution for repair of radio electronic means with multiple defects. Військово-технічний збірник. 2019. № 21. С. 72–77. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.21.2019.72-77.

Рижов Є. В., Сакович Л.М. Оцінка впливу метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки на показники ремонтопридатності військової техніки зв’язку. Озброєння та військова техніка Науково-технічний журнал. ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2018. № 2(18). С. 58–61. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2018.2(18).58-61.

Yevhen Ryzhov, Lev Sakovych, Petro Vankevych, Maksym Yakovlev, Yuriy Nastishin. (2018), Optimization of requirements for measuring instruments at metrological service of communication tools. Measurement. Journal of the International Measurement Confederetion. Volume 123). pp. 19–25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2018.03.055.

Жиров Г.Б. Методика контролю технічного стану цифрових пристроїв енергостатичним методом на місці дислокації об’єктів РЕЗО. Збірник наукових праць Військової академії: Одеса, 2005. №11. С. 55–61.

Гахович С.В. Метод діагностування цифрових ТЕЗ. Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2004. Вип. № 4. С. 24–30.

Глухов С. І. Методика обробки діагностичної інформації на основі методів фізичного діагностування та результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів цифрових пристроїв об’єктів радіоелектронної техніки. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, 2019. № 1(59). С. 81–86. DOI: https://doi.org/10.30748/zhups.2019.59.11.

Глухов С. І., Сакович Л. М., Яковлев М. Ю., Гальоса А. О. Розробка техніко-економічного обґрунтування автоматизованої системи технічної діагностики радіоелектронної техніки на основі фізичного діагностування. Збірник наукових праць НАНГ України, 2020. № 1(35). С. 30–40. DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2020/1/35/207355.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Як цитувати

Рижов, Є., Сакович, Л., Глухов, С., & Настишин, Ю. (2021). Оцінка впливу діагностичного забезпечення на надійність радіоелектронних систем . Військово-технічний збірник, (24), 3–8. https://doi.org/10.33577/2312-4458.24.2021.3-8

Номер

Розділ

РОЗРОБЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ОВТ