Методичний підхід до прогнозування витрат на оновлення та використання парку озброєння та військової техніки

Автор(и)

  • Олексій Леонтьєв Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4003-7759
  • Марина Науменко Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1216-9263

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.24.2021.37-45

Ключові слова:

планування на основі спроможностей, витрати на стадії життєвого циклу, життєвий цикл, виріб озброєння та військової техніки, закупівельна ціна, типовий розподіл вартості життєвого циклу

Анотація

Запропоновано методичний підхід до прогнозування вартісних витрат на основні стадії життєвого циклу зразка озброєння та військової техніки як одного з найважливіших носіїв спроможностей військових організаційно-штатних формувань, що проводиться при обґрунтуванні заходів розвитку спроможностей військ в ході довгострокового та середньострокового оборонного планування. Методичний підхід базується на використанні поняття типового розподілу вартості життєвого циклу зразка по стадіях та етапах, що дозволяє у формалізованому вигляді зв’язати витрати на кожній зі стадій із закупівельною ціною серійного виробу зразка озброєння та військової техніки конкретного виду та типу з урахуванням обрання конкретного шляху отримання озброєння та військової техніки. Прогнозування обсягу необхідних витрат на стадії експлуатації та підтримки пропонується здійснювати з урахуванням нерівномірності розподілу цих витрат протягом цієї стадії життєвого циклу окремого виробу. Для цього пропонується здійснити поділ всього періоду  тривалості стадії експлуатації на дві основні частини. Перша частина відповідає умовам експлуатації виробу при сталій інтенсивності відмов техніки після завершення нетривалого процесу приробітку, а експлуатаційні витрати в одиницю часу на ній вважаються однаковими на всій її тривалості. Запропоновано формалізований вираз для отримання прогнозного значення цих витрат в залежності від закупівельної ціни виробу. На другій частині періоду експлуатації та підтримки виробу озброєння та військової техніки експлуатаційні витрати в одиницю часу змінюються за часом по показовому закону, який відбиває встановлений практикою факт зростання витрат на експлуатацію при підвищенні інтенсивності відмов у міру наближення до призначеного строку служби, що  відповідає закономірностям, відомим із  загальної теорії надійності техніки. Визначені особливості прогнозування витрат на експлуатацію та підтримку виробу, який отримується шляхом імпортування та який вже був в експлуатації і має залишковий термін служби. 

Посилання

Указ Президента України від 04.06.2016 року № 240/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.05.2016 "Про Стратегічний оборонний бюлетень України". (дата звернення: 10.03.2021).

Руснак І., Петренко А., Яковенко А., Романюк І., В. Кохно. Оборонне планування на основі спроможностей: особливості та перспективи впровадження. Наука і оборона. № 2. 2017. с. 3–10. DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-0-2-3-10

Павліковський А., Фролов В., Саганюк Ф. та ін. Оборонна реформа: системний підхід до оборонного менеджменту : монографія / за заг. ред. А. Сиротенка. Київ: НУОУ, 2020. 274 с.

Саганюк Ф., Павліковський А., Щипанський П. та ін. Оборонний огляд: український вимір 2014–2018 : монографія / за заг. ред. І. Руснака. Київ: МО та ГШ ЗС України, НУОУ, 2019. 196 с.

Офіційний сайт Міністерства оборони України. ″Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей″. URL: https://www.mil.gov.ua/content/other/Recommendationson_CBP_120617.pdf.

Офіційний сайт Міністерства оборони України. ″Мето-дичні рекомендації з фінансово-економічного обґрунтування вартості повного життєвого циклу спро-можностей з урахуванням принципів і стандартів НАТО″. URL: https://www.mil.gov.ua/content/oboron_plans/metod_recom_z_fin_ekon_life_ciklu_nato.pdf.

Хомчак Р. Б. Метод визначення оптимальних внесків видів (родів) військ в успішне вирішення ними бойових завдань з встановленою величиною відверненого збитку за умови мінімізації необхідних для цього затрат. Військово-технічний збірник. Львів, 2020. № 23. С. 86–90. https://doi.org/10.33577/2312-4458.23.2020.86-90.

Колос О., Демідчик Ф.. Деякі методичні підходи до воєнно-економічної оцінки фортифікаційного обладнання позицій, районів розташування підрозділів. Військово-технічний збірник. Львів, 2020. № 23, С. 22–26. https://doi.org/10.33577/2312-4458.23.2020.22-26.

Morozov, A. A. Методика синтезу системи технічного обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки. Військово-технічний збірник. Львів, 2015. № 12, С. 87–90. https://doi.org/10.33577/2312-4458.12.2015.87-90.

Чепков І. Б., Зубарєв В. В., Борохвостов В. К. Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання. Т. 6. Воєнноекономічний аналіз життєвого циклу озброєння та військової техніки: теоретикометодологічні засади : монографія. Київ: ВД Дмитра Бураго, 2018. 475 с.

Life-Cycle Cost (LСС): Concept Yet To Take Shape. Defence Production and Acquisition Business News. URL: https://defproac.com/?p=2125. (дата звернення: 10.03.2021).

RTO-TR-SAS-054 Methods and Models for Life Cycle Costing. URL: https://www.sto.nato.int/publications/STO%20Technical%20Reports/Forms/Technical%20Report%20Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=2263&FolderCTID=0x0120D5200078F9E87043356C409A0D30823AFA16F6010066D541ED10A62C40B2AB0FEBE9841A61&List=92d5819c-e6ec-4241-aa4e-57bf918681b1&View=%7Bf8042cb2-580c-473b-aef8-b435a05ca1d2%7D&RootFolder=%2Fpublications%2FSTO%20Technical%20Reports%2FRTO%2DTR%2DSAS%2D054&SortField=DocIcon&SortDir=Asc (дата звернення: 10.03.2021).

Проект ДСТУ В-П 15.007:2020 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Оцінювання вартості життєвого циклу озброєння та військової техніки. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація озброєння та військової техніки» (ТК 176). URL: http://csm.kiev.ua/nd/nd.php?b=1&l=448 (дата звернення: 12.03.2021)

Военная экономика: управление, военно-экономическая безопасность / Под ред. А.С.Сумина и Ю.Н.Арепина. Москва:Воениздат, 1995. 183 с.

Демидов Б. А. Методы военно-экономического анализа. Харьков: ВИРТА ПВО, 1985. 619 с.

Саркисян С. А. Экономика авиационной промышленности. Москва: Машиностроение, 1986. 352 с.

Острейковский В. А. Теория надёжности. Москва: Высшая школа, 2003. 463 с.

ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення. Київ: Держстандарт України, 1994. 36 с.

ДСТУ 2861-94. Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення. Київ: Держстандарт України, 1994. 36 с.

Will Roper There is No Spoon: _The New Digital Acquisition Reality. Official United States Air Force Website. URL: https://www.af.mil/Portals/1/documents/2020SAF/There_Is_No_Spoon_(Digital_Acquisition)_7_Oct_2020.pdf?ver=OUZskpiq5aw3IaxqbYcZHQ%3D%3D&timestamp=1608647383252)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Як цитувати

Леонтьєв , О. ., & Науменко , М. . (2021). Методичний підхід до прогнозування витрат на оновлення та використання парку озброєння та військової техніки. Військово-технічний збірник, (24), 37–45. https://doi.org/10.33577/2312-4458.24.2021.37-45

Номер

Розділ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ОВТ