Дискретно-неперервна стохастична модель функціонування системи аналізу, узагальнення та впровадження досвіду застосування військ (сил)

Автор(и)

  • Володимир Грабчак Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3569-0681
  • Юрій Сальник Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0772-6811
  • Богдан Волочій Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5230-9921

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.24.2021.64-72

Ключові слова:

система аналізу, узагальнення та впровадження досвіду, дискретно-неперервна стохастична модель, рівняння Колмогорова-Чепмена, показники ефективності, вектор стану, мажоритарний принцип, базові події, органи управління

Анотація

В статті надано теоретичне узагальнення практичних питань підвищення ефективності підготовки та застосування військ (сил) шляхом впровадження системи аналізу, узагальнення та впровадження досвіду (САУВД) застосування військ (сил). Розроблена дискретно-неперервна стохастична модель реакції системи САУВД, яка враховує дев’ять показників функціональності складових системи та надає вектор її стану вісьмома компонентами, що дозволяє відтворити всі можливі варіанти реакції системи та отримати значення показників ефективності її функціонування. Для виконання необхідних розрахунків сформована система диференційних рівнянь Колмогорова-Чепмена першого порядку, розв’язання якої дає змогу отримати значення показників ефективності САУВД.

Посилання

Пашковський В. В. Аналіз системи узагальнення досвіду підготовки та застосування ЗС України та провідних країн світу. Збірник наукових праць ХУПС. Харків: ХУПС, 2015. № 4 (45). С. 16-32.

Воробйов Г. П., Думанський Ю. А., Грабчак В. І. та ін. Бойова підготовка Сухопутних військ Збройних Сил України: теорія і практика : монографія. Львів: АСВ, 2013. 249 с.

Система узагальнення досвіду підготовки та застосування Сухопутних військ в умовах функціонування Збройних сил України в особливий період : звіт про НДР за шифром “ДОСВІД” (заключний) / кер. В.В. Пашковський. № держ. реєстрації 0101u001887. Львів: НАСВ, 2015. 112 с.

Joint Analysis Handbook. NATO Joint Analysis and Lessons Learned Centre.4th Edition February. 2016.

Вагнер Г. Основы исследования операций. Москва: Мир, 1972. Т. 1. 335 с.

Городнов В. П., Дробаха Г. А., Єрмошин М. О. та ін. Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку) : монографія. Харків: ХВУ, 2004. 409 с.

Чуев Ю. В. Исследование операций в военном деле. Москва: Воениздат, 1970. 256 с.

Пермяков О. Ю. Шляхи інтегрування імітаційного моделювання у процесс оперативної і бойової підготовки Збройних Сил України. Доповідь на кафедрі інформатизації штабів. Київ: НУОУ, 2006. С. 17-22.

Буянов Б. Б., Лубков Н. В., Поляк Г. Л. Система поддержки принятия управленческих решений с применением имитационного моделирования. Проблемы управления. 2006. № 6. С. 43–49.

Кини Р., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения / пер. с англ. Москва: Радио и связь, 1981. 560 с.

Губко М. В., Новиков Д. А. Теория игр в управлении организационными системами, 2-е изд. Москва: Синтез, 2005. 136 с.

Myerson R.B. Game Theory: Analysis of Conflict. London: Harvard University Press, 1991. 568 p.

Айзерман М. А., Алескеров Ф. Т. Выбор вариантов. Основы теории. Москва: Наука, 1990. 240 с.

Краснощеков П. С., Петров А. А. Принципы построения моделей. Москва: Изд-во МГУ, 1983. 264 с.

Dupuy T. Understanding War. History and Theory of Combat. 2nd ed. Nova Publishers, 1998. 312 p.

Грабчак В. І., Супрун В. М., Заскока А. М. Аналітична модель бою між протидіючими угрупуваннями. Військово-технічний збірник. Львів: АСВ. 2012. Вип. 1. (6). С. 110-120. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.6.2012.110-120

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Москва: Советское радио, 1993. 278 с.

Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень. Київ: КНЕУ, 2009. 614 с.

Сорока К. О. Основи теорії систем і системного аналізу. Харків: ХНАМГ, 2004. 291 с.

Волочій Б. Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем. Львів, НУ ″ЛП″, 2004. 220 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Як цитувати

Грабчак , В. ., Сальник , Ю., & Волочій, . Б. . (2021). Дискретно-неперервна стохастична модель функціонування системи аналізу, узагальнення та впровадження досвіду застосування військ (сил). Військово-технічний збірник, (24), 64–72. https://doi.org/10.33577/2312-4458.24.2021.64-72

Номер

Розділ

ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають