Структурно-функціональний аналіз розвідувально-вогневої системи та декомпозиція її функцій та підсистем

Автор(и)

  • Олександр Майстренко Національний університет оборони імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9900-5930
  • Олександр Караванов Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6189-8032
  • Андрій Щерба Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4696-3780

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.25.2021.38-48

Ключові слова:

розвідувально-вогнева система, стійкість функціонування, декомпозиція, елемент, кластерний аналіз, експерт, функціональна взаємопов’язаність

Анотація

Встановлено, що роль розвідувально-вогневих систем (РВС) у здійсненні вогневого ураження противника у військових конфліктах, що відбуваються на початку ХХІ ст., зросла до 75%. Однак виявлено, що ефективність застосування зазначених систем залежить від якості їх комплектування. Основними чинниками, що досить часто не враховуються при комплектуванні, є можливості, взаємосумісність, стійкість функціонування кожного елемента, вплив елементів на стійкість функціонування один одного та на функціонування РВС в цілому. Проведений аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що станом на сьогодні не обґрунтовано підходи щодо визначення складу РВС з урахуванням вказаних чинників.

Враховуючи вищезазначене, вирішено провести структурно-функціональний аналіз РВС та декомпозицію її функцій та підсистем. З цією метою на основі методу кластерного аналізу розроблено і обґрунтовано алгоритм об’єднання множини завдань, які виконують РВС, у групи. Для отримання обґрунтованих даних щодо здійснення такого об’єднання застосовано метод експертної оцінки.

Відповідно до запропонованого алгоритму, спочатку визначено основні завдання, до виконання яких залучаються РВС. Далі сформовано експертну групу та визначено коефіцієнт відносної компетентності кожного її члена. Експертам було запропоновано об’єднати визначені завдання за характерними ознаками у довільну кількість груп. Обробивши судження експертів, було встановлено 10 характерних груп. На завершення експертам запропоновано об’єднати отримані групи таким чином, щоб кожне об’єднання складалось зі схожих об’єктів, а об’єкти різних об’єднань істотно відрізнялись.

За результатами роботи виявлено функціональну взаємопов’язаність завдань, процесів і підсистем РВС. Також встановлено, що типова РВС буде складатись з трьох підсистем (управління, розвідки та вогневого впливу), які виконують специфічні для кожної з них функції.

Посилання

Lingamfelter L. Desert Redleg: Artillery Warfare in the First Gulf War. Lexington, Kentucky: University Press of Kentucky, 2020. 344 р. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvx0786x

Harris C., Kagan, F. Russia’s military posture: ground forces order of battle. Institute for the Study of War, 2018. 53 р. DOI: https://www.jstor.org/stable/resrep17469

Czuperski M., Herbst J., Higgins E., Polyakova A., Wilson D. Hiding in plain sight: Putinʹs War in Ukraine. Atlantic Council, 2015. 40 р. URL: https://www.jstor.org/stable/resrep03631. (дата звернення: 15.04.2021).

Ивлев А.А. Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации : монография. Москва: ОРИОН, 2008. 64 с.

Тарасов В.М., Тимошенко Р.І., Загорка О.М. Розвідувально-ударні, розвідувально-вогневі комплекси (принципи побудови, оцінка ефективності бойового застосування) : монографія. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. 178 с.

Майстренко О.В., Бубенщиков Р.В., Бондар Р.В., Поплінський О.В. Декомпозиція процесу вогневого ураження противника за допомогою методу побудови «дерева цілей». Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ, 2018. № 32 (2). С. 45-50. DOI: http://dx.doi.org/10.33099/2311-7249/2018-32-2-45-50. (дата звернення: 26.06.2021).

Майстренко О.В. Подальший розвиток принципу масування ракетних військ і артилерії, їх ударів і вогню на найважливіших напрямках. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень НУОУ імені Івана Черняховського. Київ, 2017. № 1(59). С. 111-115. DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2017-1-59/111-115. (дата звернення: 10.06.2021).

Даник Ю.Г., Шестаков В.І. Особливості розвитку та удосконалена класифікація розвідувально-ударних комплексів. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ, 2017. № 3 (30). С. 126-136.

Grau, L.W., Bartles, C.K. The Russian Reconnaissance Fire Complex Comes of Age. Oxford: Changing Character of War Centre, Pembroke College, 2018. 17 р. URL: http://www.ccw.ox.ac.uk/blog/2018/5/30/the-russian-reconnaissance-fire-complex-comes-of-age (дата звернення: 26.06.2021).

MacDonald N., Howell G. Killing Me Softly: Competition in Artificial Intelligence and Unmanned Aerial Vehicles. PRISM, Washington, 2019. № 8 (3) рр. 102-127. DOI: https://www.jstor.org/stable/26864279. (дата звернення: 26.06.2021).

Шуляков С., Дорофєєв М. Шляхи удосконалення розвідки в інтересах ракетних військ і артилерії. Journal of Scientific Papers «Social Development and Security». Київ, 2019. № 9 (5). С. 15-27. DOI: http://doi.org/10.33445/sds.2019.9.5.2. (дата звернення: 15.06.2021).

Ткачук П.П., Вишневський Ю.В., Соколовський С.М., Гуріненко В.І. Дослідження можливостей програмно-апаратного комплексу «МАПА» щодо оптимізації процесу збору та обробки розвідувальних відомостей на пункті управління артилерійською розвідкою. Військово-технічний збірник. Львів, 2020. № 23. С. 58–64. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.23.2020.58-64 (дата звернення: 15.09.2021).

Бєляєв М.І., Варава В.В. Актуальні питання щодо внесення змін до структури управління артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань. Військово-технічний збірник. Львів, 2018. № 19. С. 50–53. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.19.2018.50-53

Загорка О.М., Колесников В.О., Коваль В.В., Загорка І.О. До питання застосування розвідувально-ударних і розвідувально-вогневих комплексів у мереже центричній війні. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Харьків, 2012. № 3(9), С. 8-13. URL: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/333. (дата звернення: 15.06.2021).

Іщенко Д.А., Федорчук Д.Л. Модель узагальненого споживача інформації безпілотних авіаційних комплексів. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Житомир, 2016. № 13. С. 136-146. URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psvz_2016_13_16. (дата звернення: 17.06.2021).

Jain A.K., Murty M.N., Flynn P.J. Data clustering: a review. ACM Comput. Surv. 1999. № 31(3), рр.264323. DOI: https://doi.org/10.1145/331499.331504. (дата звернення: 17.06.2021).

Литвак, Б.Г. Экспертные технологии в управлении : учебное пособие – 2-е изд., испр. и доп. Москва: Изд. Дело, 2004. 400 с. URL: https://www.twirpx.com/file/247753

Каденко С.В., Циганок В.В. Визначення відносної компетентності експертів під час агрегації парних порівнянь. Реєстрація, зберігання і обробка даних. Київ, 2017 № 19(2). С. 69-83. DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2017.19.2.126533 (дата звернення: 17.06.2021).

O.V. Maistrenko, V.V. Khoma, O.A. Karavanov, S.V. Stetsiv, A.A. Shcherba. Devising a procedure for justifying the choice of reconnaissance-firing systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Kharkiv, 2021, Vol. 1 Issue № 3 (109). рр. 60–71. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.224324. (дата звернення: 17.06.2021).

Щерба А. А. Оптимізація інформаційної структури розвідувально-вогневої системи на основі ситуаційного управління. Озброєння та військова техніка. Київ, 2014. № 3. С. 30-34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ovt_2014_3_7 (дата звернення: 17.06.2021).

The Future Character of Warfare and Required Capabilities. Army Science Board Final Report. Army Science Board Arlington United States. Washington, 2018. 71 p. URL: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1063617.pdf (дата звернення: 20.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Як цитувати

Майстренко, О. ., Караванов , О. ., & Щерба , А. . (2021). Структурно-функціональний аналіз розвідувально-вогневої системи та декомпозиція її функцій та підсистем. Військово-технічний збірник, (25), 38–48. https://doi.org/10.33577/2312-4458.25.2021.38-48

Номер

Розділ

БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ОВТ