Моделювання та прогноз ймовірності станів систем технічного забезпечення застосування озброєння та військової техніки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2312-4458.25.2021.84-94

Ключові слова:

технічне забезпечення, складні системи технічного забезпечення, ймовірності станів, система диференціальних рівнянь, операційне числення

Анотація

У статті розглянуто ймовірнісну модель процесів у складних системах технічного забезпечення військової автомобільної техніки. Одним з методів дослідження таких систем є їх представлення у вигляді сукупності станів, в яких може перебувати система. Між станами відбуваються переходи, інтенсивності і ймовірності яких вважаються відомими. Графічно система представляється за допомогою графа станів і переходів, предметом дослідження є ймовірності знаходження системи технічного забезпечення в цих станах. Графу станів і переходів ставиться у відповідність система диференціальних рівнянь першого порядку для ймовірностей знаходження системи в основних станах. Пропонується метод точного розв’язання системи диференціальних рівнянь, заснований на використанні операційного числення. При цьому система лінійних диференціальних рівнянь трансформується в систему лінійних алгебраїчних рівнянь відносно зображень за Лапласом невідомих ймовірностей. Використання матричного числення дозволяє записати отримані результати в компактному вигляді і використовувати при розрахунках ефективні алгоритми лінійної алгебри. Застосування моделі проілюстровано на прикладі розв’язання задачі технічного забезпечення маршу колони батальйонної тактичної групи, що включає колісну та гусеничну техніку.

Посилання

Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів: Закон України № 2742-VIII від 06.06.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2742-19#Text. (дата звернення: 14.06.2021).

Про затвердження Положення про стандартизацію у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України від 02.12.2016 р. № 655. URL: https://www.mil.gov.ua/content/other/mou_655_0212.pdf. (дата звернення: 14.06.2021).

Майстренко O., Щерба A., Юнда В., Караванов O. Використання диференційних рівнянь Лотки-Вольтера для створення моделі бойового застосування військового формування в умовах вогневого взаємовпливу. Військово-технічний збірник, № 23, 27–33. DOI https://doi.org/10.33577/2312-4458.23.2020.27-33

Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку): монографія / В. П. Городнов та ін. – Х.: Харківський військовий університет, 2004. – 409 c.

Сухін О.В., Дем’янчук Б.О., Косенко А.В. Модель процесів системи технічного забезпечення бойового застосування зразків озброєння. Системи озброєння і військова техніка. 2019. № 4(60). С. 94–101. DOI: https://doi.org/10.30748/soivt.2019.60.13.

Коломицева А.О., Яковенко В.С. Моделювання процесів оптимального управління логістичними розподільчими системами. Бізнес Інформ. 2012. № 7. С. 18-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_7_5.

Слесаренко А.П., Нестеренко А.В. Математическое моделирование логистических систем промышленных предприятий с учетом скидок. Технологический аудит и резервы производства. 2014. № 6/3 (20). С. 32-39. DOI https://doi.org/10.15587/2312-8372.2014.33786

Воробьёва О.М. Методология поиска оптимальных решений оперативного планирования грузовыми перевозками в динамически изменяющихся экономических условиях. Транспортное дело России. 2019. № 5. С. 188-192.

Юсупова Н.И., Валеев Р.С. Задачи операционного уровня в транспортной логистике. Современные наукоемкие технологии. 2020. № 3. С. 107-111.

Андрощук О.С., Меленчук В.М. Логістичні моделі автотехнічного забезпечення військових частин. Системи озброєння і військова техніка. 2014. № 3(39). С. 3-7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2014_3_3.

Sherstennikov Yu.V. The Methodology for Modeling Logistics Systems: Implementation Principles and Examples. Problems of Economy. 2019. No. 4. Р. 306-314. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-4-306-314.

Байрамов А.А., Taлыбов А.М., Пашаев А.Б., Сабзиев Э.Н. Математическая модель логистики технического снабжения в зонах военных действий. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2019. № 2 (35). С. 77-80. DOI: https://doi.org/10.33099/2311-7249/2019-35-2-77-80

Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина ІІ // Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Київ – 2016 С. 213–214.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Як цитувати

Угольніков, О., Дем’янчук, Б., Шелухін, С., Малиновський, О., & Косенко, А. (2021). Моделювання та прогноз ймовірності станів систем технічного забезпечення застосування озброєння та військової техніки. Військово-технічний збірник, (25), 84–94. https://doi.org/10.33577/2312-4458.25.2021.84-94

Номер

Розділ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВТ